Regulamin

Foteczkowo.pl to usługa hostingowa, co oznacza, że ​​jesteśmy narzędziem dla użytkowników do bezpłatnego przesyłania i przechowywania własnych zdjęć. 

Foteczkowo.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia lub usunięcia dowolnego pliku, który może zagrozić bezpieczeństwu naszej infrastruktury, wykorzystuje nadmierną przepustowość, narusza niniejsze warunki świadczenia usług lub jest w inny sposób uważany za niedozwolony (według naszego wyłącznego uznania).

Foteczkowo.pl jest darmową usługą świadczona w stanie w jakim się znajduje, bez jakichkolwiek dorozumianych gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę danych lub inne szkody, które mogą wynikać z (braku) funkcjonalności naszego serwisu.

Materiały zawierające którekolwiek z poniższych elementów są niedozwolone na Foteczkowo.pl i zostaną usunięte.

  • Obrazy naruszające prawa autorskie lub patenty.
  • Obrazy zawierające treści dla dorosłych, takie jak pornografia lub nadmierna nagość.
  • Obrazy zawierające makabryczne sceny, takie jak zwłoki lub okaleczenia.
  • Obrazy, które naruszają prywatność przedstawianych osób.
  • Obrazy uważane za nielegalne według regulacji prawnych kraju użytkownika.

Użykownik dodający plik w serwisie Foteczkowo.pl oświadcza, iż jest autorem/właścicielem/posiadaczem praw autorskich dodawanego pliku i oświadcza, że ponosi wszelką odpowiedzielaność przewidzianą prawem wynikająca ze złamania niniejszego regulaminu, prawa lub naruszenia dóbr osobistych.
 

Własność intelektualna

Przesyłając plik lub inną treść albo dodając komentarz, oświadczasz i gwarantujesz nam, że (1) nie narusza to praw innych osób; oraz (2) stworzyłeś plik lub inną zawartość, którą przesyłasz, lub w inny sposób masz wystarczające prawa własności intelektualnej, aby przesłać materiał zgodnie z tymi warunkami. (3) Dobrze rozumiesz swoje ustawienia prywatności na tej stronie. Jeśli nie ustawisz prywatnego profilu, prywatnych albumów lub innych ograniczeń, Twoje zdjęcia będą wyświetlane w publicznej części naszej witryny.

Korzystanie z Foteczkowo.pl

Pobierając obraz lub kopiując inne treści generowane przez użytkowników z Foteczkowo.pl zgadzasz się, że nie rościsz sobie do nich żadnych praw.

Obowiązują następujące warunki umieszczania obrazków z Foteczkowo.pl na stronach komercyjnych:

Użytkownik może wykorzystywać Foteczkowo.pl do celów osobistych i niekomercyjnych.

Możesz używać Foteczkowo.pl do wszystkiego, co jest zgodnie z prawem autorskim co kwalifikuje się jako dozwolony użytek, na przykład do dziennikarstwa (wiadomości, komentarze, krytyka itp.), ale dołącz podpis: „Foteczkowo.pl” lub „Hosting zdjęć Foteczkowo.pl” poniżej miejsca, w którym obraz jest wyświetlany.

Foteczkowo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków świadczenia usług w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.